Privacybeleid

Roofoods Limited ("wij", "we", "ons", "onze" of "Deliveroo") streeft ernaar de privacy en persoonsgegevens van alle gebruikers van onze verpakkingswebsite, www.deliveroo-packaging.com, (de "Site") te beschermen. Persoonsgegevens zijn gegevens die jou identificeren zoals je naam, foto of contactgegevens, of data die gekoppeld kunnen worden aan zulke gegevens om jou te identificeren.

Lees het volgende Privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Je hebt (in bepaalde omstandigheden) het recht om bezwaar te maken tegen het gebruiken en delen van jouw persoonsgegevens door ons, of het doen van enige handeling daarmee, inclusief het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing (d.w.z. e-mails van ons die jou informeren over andere producten waarvan wij denken dat je ze interessant vindt, of dat we contact met je opnemen met diverse potentiële zakelijke mogelijkheden). Voor meer informatie, en om dit recht uit te oefenen, kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen via de contactgegevens in de paragraaf Contactgegevens hieronder.

Contactgegevens

 • Als je vragen of een verzoek hebt over dit Privacybeleid of over hoe we in het algemeen met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je de volgende contactgegevens gebruiken om ons te bereiken:
 • Als je niet tevreden bent over onze reactie op een klacht van je, of als je denkt dat de verwerking van jouw gegevens niet in overeenstemming is met de wet op de gegevensbescherming, dan kun je een klacht sturen naar de Information Commissioner’s Office (ICO) in Engeland, of de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland:
 • Contactgegevens ICO: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF, Verenigd Koninkrijk, telefoon 0044 303 123 1113, website www.ico.org.uk.
 • Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland, telefoon 0031 88 1805 250, website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gegevens die wij verzamelen

Jouw gegevens worden op de volgende manieren verzameld:

Informatie die jij ons geeft:

 • Je geeft ons informatie over jezelf, waaronder je naam, e-mailadres en wachtwoord, wanneer je je registreert voor een account op onze website.
 • Als je een aankoop doet op de Site, dan verzamelen we informatie van je om de transactie succesvol te verwerken en je de relevante producten en diensten te leveren. Dit kunnen onder andere een bedrijfsnaam, afleveradres, telefoonnummer, creditcard- of debetkaartgegevens en bestelgegevens zijn. 
 • Je kunt ervoor kiezen om ons aanvullende informatie te verstrekken wanneer je contact met ons opneemt, of op een andere manier met ons communiceert, zoals via e-mail, brief, telefoon of chat. Als je telefonisch contact met ons opneemt, dan nemen we het gesprek op voor trainingsdoeleinden en serviceverbetering en maken we aantekeningen die betrekking hebben op het gesprek.
 • Als je niet de informatie verstrekt die we nodig hebben om een bestelling te verwerken, dan kunnen we mogelijk niet verdergaan met je bestelling.

Informatie die wij automatisch verzamelen

 • Elke keer wanneer je onze Site bezoekt, verzamelen wij op geautomatiseerde wijze bepaalde informatie, zoals cookies en webbakens. Dit kan onder andere betrekking hebben op je IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende URL's, informatie over handelingen die op een site gedaan zijn en data en tijden van bezoeken aan de Site. Bekijk ook onze Cookieverklaring hier.

Gebruik van je gegevens

 • Wij mogen je gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Om een aangevraagde dienst te verlenen of een contract met jou uit te voeren. Dit kan het volgende inhouden:
 • het innen van de betaling, het verwerken en leveren van bestellingen die op onze Site gedaan zijn;
 • jou voorzien van serviceberichten, waaronder berichten waarin we jouw feedback op onze service vragen en berichten waarin we je op de hoogte stellen van wijzigingen aan onze Site, onze algemene en overige voorwaarden; en
 • het afdwingen van een contract dat is aangegaan tussen jou en ons voor het leveren van diensten met betrekking tot deze Site.

Wanneer wij jouw toestemming hebben

Wanneer wij jouw toestemming hebben, ga je ermee akkoord dat wij jouw gegevens mogen gebruiken om je op de hoogte te houden over onze producten en diensten die misschien interessant voor je zijn, waaronder diensten die vallen onder direct marketing. Wij mogen per post, telefoon, mobiele berichten (sms, mms enz.) en/of e-mail contact met je opnemen om dit te doen.

Wanneer wij een legitiem belang hebben. Zoals in de volgende gevallen:

 • bij het onderzoeken en afhandelen van verzoeken, vragen en klachten, en reageren op feedback;
 • bij het ontwikkelen en verbeteren van onze website om jouw gebruikerservaring te optimaliseren;
 • bij het verbeteren van de kwaliteit van de diensten die wij de klanten bieden;
 • om effectief operationeel beheer en interne administratie van onze onderneming te garanderen, voor het bewaren van documenten, het naleven van wettelijke richtlijnen en het uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 

Wanneer wij een wettelijke verplichting hebben. Zoals in de volgende gevallen:

 • om frauduleuze, ongeautoriseerde en illegale activiteiten af te schrikken, te onderzoeken en ons ertegen te beschermen.

Geautomatiseerde besluitvorming

 • We mogen je gegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming en om profielen over je te maken. We mogen je gegevens ook delen met onze externe fraudedetectie-provider die je bestelgegevens analyseert om fraude te voorkomen en daarbij mogelijk een profiel over je maakt. Met betrekking tot deze activiteiten heb je bepaalde rechten – zie paragraaf 7 hieronder voor informatie over dit recht.

Het bewaren van je gegevens

 • De gegevens die we verzamelen, bewaren we net zo lang als nodig is om aan de doeleinden te voldoen die worden beschreven in de paragraaf 'Gebruik van je gegevens' hierboven, of voor de periode die specifiek wordt vereist door de van toepassing zijnde regelgeving of wetten, zoals het bewaren van de gegevens voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden.
 • Wanneer we bepalen wat een relevante duur is om gegevens te bewaren, nemen we onder andere de volgende factoren in overweging:
 • onze contractuele verplichtingen en rechten in verhouding tot de betrokken gegevens;
 • wettelijke verplichting(en) om gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren onder de van toepassing zijnde wetgeving;
 • de verjaringstermijn onder de van toepassing zijnde wetgeving;
 • (potentiële) geschillen; en
 • richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming die verstrekt zijn door de relevante autoriteiten.
 • Anders worden je gegevens veilig door ons gewist zodra deze niet meer nodig zijn.

Het verstrekken van jouw gegevens

We delen je persoonsgegevens met:

 • Externe dienstverleners zodat zij ons een dienst kunnen verlenen, bijvoorbeeld wanneer zij voor ons informatie, zoals creditcardbetalingen, verwerken of wanneer zij jou ondersteunende diensten verlenen;
 • als je je toestemming hebt gegeven, staan wij zorgvuldig geselecteerde externe partijen, waaronder marketing- en reclamebedrijven, en onze affiliates en partners toe om af en toe contact met je op te nemen over diensten die je misschien wel interessant vindt. Zij kunnen contact met je opnemen per telefoon, sms of e-mail. Als je niet meer wilt dat deze bedrijven contact met je opnemen, dan kun je ons dat laten weten via de bovenstaande contactgegevens en/of door je voorkeuren in je Deliveroo-account aan te passen; en
 • andere bedrijven binnen de Deliveroo-groep, voor interne redenen, voornamelijk voor zakelijke en operationele doeleinden in lijn met dit Privacybeleid.  

Terwijl wij ons bedrijf verder ontwikkelen, kunnen wij activa verkopen of kopen.  Als een andere entiteit ons overneemt of met ons fuseert, dan worden je persoonsgegevens gedeeld met die entiteit. Ook in het geval van een faillissement of reorganisatie worden alle zulke gegevens beschouwd als onze activa en kunnen ze als zodanig worden verkocht of overgedragen aan derden.

We kunnen de gegevens die je ons geeft, gebruiken als we verplicht zijn je gegevens openbaar te maken, of te delen om te voldoen aan (en/of wanneer wij van mening zijn dat we verplicht zijn om te voldoen aan) wettelijke verplichtingen; of om de algemene voorwaarden van onze Site en eventuele andere overeenkomsten te handhaven; of om de rechten, eigendommen, veiligheid of beveiliging van Deliveroo, derden, bezoekers van onze Site of het publiek te beschermen. Dit heeft ook betrekking op het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen en preventie van fraude.

Internationale overdracht

 • In sommige gevallen kunnen de persoonsgegevens die wij van je verzamelen verwerkt worden buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). De landen waarin je persoonsgegevens worden verwerkt, hebben misschien niet dezelfde gegevensbescherming voor je persoonsgegevens als de EER. Maar wij zijn verplicht ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die door ons en onze leveranciers buiten de EER worden verwerkt, op dezelfde manier worden beschermd als binnen de EER. Daarom worden er bepaalde voorzorgsmaatregelen genomen als je gegevens buiten de EER worden verwerkt, waaronder EU-modelbepalingen, bindende bedrijfsregels en een privacyschild.
 • Je kunt een kopie van deze voorzorgsmaatregelen krijgen door ons een e-mail te sturen via het e-mailadres dat je vindt onder de paragraaf ‘Contactgegevens’ hierboven.

Jouw rechten

 • Volgens de wet op de gegevensbescherming heb je mogelijk een aantal rechten (onder bepaalde voorwaarden) als het gaat om je gegevens. Verdere informatie en advies over je rechten kun je krijgen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in jouw land (bijv. de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland). Je kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via onze contactgegevens hierboven.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, inclusief verwerking voor direct marketing (d.w.z. e-mails van ons die je informeren over andere producten waarvan wij denken dat je ze interessant vindt, of dat we contact met je opnemen met diverse potentiële zakelijke mogelijkheden).
 • Het recht op informatie. Je hebt het recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over hoe wij jouw gegevens en rechten gebruiken. Daarom bieden wij je deze informatie in dit Privacybeleid.
 • Het recht op inzage. Je hebt het recht om inzage te krijgen in je gegevens (als wij die verwerken) en bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met de informatie in dit Privacybeleid). Zo weet je, en kun je controleren, of we jouw gegevens gebruiken in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.
 • Het recht op rectificatie. Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig is. Je kunt ons vragen alle fouten te herstellen in gegevens die wij van je hebben.
 • Het recht om je gegevens te laten wissen. Dit recht staat ook bekend als ‘het recht op vergetelheid’ en biedt je de optie ons te vragen alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht om verder gebruik van jouw gegevens te blokkeren of te beperken. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen we jouw gegevens nog steeds opslaan, maar we gebruiken die niet meer. We houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om verder gebruik van hun gegevens te blokkeren om er zeker van te zijn dat dit verzoek in de toekomst wordt gerespecteerd.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om je gegevens voor je eigen doeleinden te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor verschillende diensten. Als je bijvoorbeeld besluit over te stappen op een nieuwe provider dan stelt dit je in staat je gegevens eenvoudig en veilig van onze IT-systemen naar die van hun te verplaatsen, te kopiëren en over te dragen zonder dat dit de bruikbaarheid beïnvloedt. Maar dit is geen algemeen recht en er zijn uitzonderingen.
 • Het recht om een klacht in te dienen. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder voor gegevensbescherming over de manier waarop wij omgaan met je gegevens, of deze verwerken. Zie de paragraaf met contactgegevens hierboven.
 • Het recht om toestemming in te trekken. Als je je toestemming hebt gegeven voor alles wat we doen met jouw gegevens (d.w.z. jouw toestemming is voor ons een wettelijke basis voor het verwerken van jouw gegevens), dan heb je op elk gewenst moment het recht om jouw toestemming in te trekken (als je dit doet, dan betekent dat niet dat alles wat wij tot dat moment met jouw toestemming met jouw gegevens hebben gedaan onwettig is). Je kunt altijd je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens intrekken.

Wijzigingen aan ons Privacybeleid

Alle wijzigingen aan dit Privacybeleid worden op de Site gemeld en, indien van toepassing, gecommuniceerd via een e-mail.